Jeugd - Doorstroom - De routekaart

Veel gemeenten ervaren financiële druk vanwege de stijgende kosten en lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Er is behoefte aan verbetering van doorstroom en uitstroom. 

De routekaart is een praktisch interactief instrument bij het bepalen van het ontwikkelperspectief van een deelnemer. Daarmee worden de doorstroom- en uitstroommogelijkheden van de deelnemer vergroot.

Ontwikkeld product: Routekaart met behulp van het portfolio.
De Golden Raand heeft de routekaart voor doorstroom van (jonge) deelnemers ontwikkeld, waarbij het ontwikkelperspectief van de deelnemer of cliënt inzichtelijk wordt gemaakt. Er wordt een portfolio samengesteld, dat als startpunt geldt om deze route te bewandelen. Met behulp van het portofolio krijgt, naast de begeleider, de deelnemer inzicht en regie over de te doorlopen route. Het kan dan gaan om persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling binnen dagbesteding, ontwikkeling richting school of richting werk.  

In het portfolio worden niet alleen bewijzen van bekwaamheid gestopt, maar is er ook volop ruimte voor zelfreflectie en leerdoelen. Zoals: Wat kun je al? Waar droom je van? Wat vind je moeilijk? En: Waar heb je hulp nodig?

Methode 
De routekaart is een praktisch interactief instrument dat een zorgaanbieder kan gebruiken om een route te bepalen voor ontwikkelperspectief van een deelnemer. 

Voor het vormgeven van het zorgtraject wordt er gewerkt met het portofolio. Dit portfolio is een werkmap waarbij je het volgende in kaart brengt:  

  • persoonlijke gegevens  
  • een cv 
  • dromen en mogelijkheden 
  • routekeuze 
  • analyse van kwaliteiten en valkuilen  
  • begeleidingsbehoefte 
  • scorelijsten 

Dit portfolio geeft duidelijk richting aan de te volgen route en is leidend in het proces van ontwikkeling en perspectief. Voor de deelnemers zelf, maar ook voor de begeleider geeft het veel (vernieuwd) inzicht. De deelnemer vindt het leuk uit een eigen map te werken, het wordt een persoonlijk geheel.  

Het belangrijkste gedeelte zijn de scorelijsten met betrekking tot praktische vaardigheden, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden (en schoolse vaardigheden). Door hier systematisch mee te werken geeft je de deelnemer zelfinzicht (onder- of overschatting) maar ook krijgen de begeleiders meer inzicht.  

Uit deze lijsten worden werkbare doelen vastgesteld. De map wordt nog persoonlijker gemaakt door het toevoegen van bijvoorbeeld diploma's en foto's van producten en acties. 

Positief is de eigen regie die een deelnemer krijgt in combinatie met het zelfinzicht. De deelnemer krijgt inzicht in wanneer deze zichzelf onder- of overschat of juist inschat, en kan daardoor passendere keuzes maken.   

Resultaat 
De routekaart is een praktisch interactief instrument dat een zorgaanbieder kan gebruiken om een route te bepalen voor ontwikkelperspectief van een deelnemer. Kansen voor doorstroom of uitstroom worden zichtbaar en kunnen worden benut. 

Binnen de methode zijn de door- en uitstroom mogelijkheden in drie in- of externe opties opgedeeld: ontwikkeling binnen dagbesteding, ontwikkeling richting school en ontwikkeling richting werk.

Sidenote
Bij het maken van de ontwikkelingskaart zijn we uitgegaan van de indicatie ‘dagbesteding’ en drie ontwikkelperspectieven te weten: doorstroom binnen dagbesteding, uitstroom richting school en uitstroom richting werk. 

De grootte van de zorgorganisatie  en de regelingen die per gemeente verschillen, zijn bepalend voor de mogelijke ontwikkelperspectieven. 

Een praktisch punt op de werkvloer is dat er tijd moet worden gevonden waarin de deelnemer en de begeleider er samen aan kunnen werken. 

''Het is een verkenner, inzichtgever en leidraad voor een mogelijk proces richting school en/of werk."

Sicco Mulder, begeleider Golden Raand

  

“Ik heb een achtergrond in het speciaal onderwijs en vind het mooi om mensen te helpen zich te ontwikkelen. Het portfolio zorgt dat je veel meer over iemand te weten komt; wat daadwerkelijk bij iemand leeft en hoe hij of zij tegen dingen aankijkt. Hierdoor kun je samen een beter plan opstellen en is er daardoor een grotere kans van slagen. Voorheen probeerden we iets waarvan wij dachten dat het goed voor een deelnemer was. Nu krijgt de deelnemer zelf de regie.” Sicco Mulder, begeleider zorgboerderij Golden Raand.