De Federatie Landbouw en Zorg

De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de zorglandbouw. Vijftien regionale organisaties zijn de leden. Zij vertegenwoordigen ruim 950 zorgboeren. 

De Federatie Landbouw en Zorg brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar en stimuleert tot samenwerken en innovatie. Ze biedt diverse diensten aan, zoals het verstrekken van informatie en advies aan zowel zorgboeren als zorginstellingen, het faciliteren van netwerkmogelijkheden tussen zorgboerderijen, het bevorderen van samenwerkingen met andere zorgverleners, en het lobbyen voor de belangen van zorgboerderijen op nationaal en internationaal niveau. Ook is ze aanspreekpunt voor de landelijke overheid en behartigt samen met haar leden regionale en landelijke belangen. Kortom, de Federatie Landbouw en Zorg speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en stimuleren van zorgboerderijen, waardoor zij hun waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan de zorgsector en de maatschappij als geheel. 

Zorgboerderijen

Zorgboerderijen bieden diverse activiteiten en ondersteuning voor verschillende doelgroepen op verschillende locaties. Ze kunnen aangepaste activiteiten aanbieden voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, sociale activiteiten voor ouderen, therapeutische programma's voor mensen met psychische problemen, dagbesteding voor mensen met een verslavingsproblematiek en zorg voor kinderen en jeugdigen in de breedste zin van het woord. 

Zorgboerderijen kunnen buiten de bovengenoemde zorg ook logeer- en woongelegenheid bieden, waarbij deelnemers de mogelijkheid hebben om op de boerderij te verblijven en actief deel te nemen aan het boerenleven, terwijl ze tegelijkertijd de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen. Dit alles binnen de rustige en natuurlijke omgeving van de boerderij.

 

Direct naar Zorgboeren.nl

Dé opleider voor landbouw en zorg

Als zorgprofessional in de landbouw en zorg heb jij dagelijks te maken met nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de sector. Voor jou als zorgprofessional is het een voortdurende zoektocht naar het beste voor je deelnemers, je team en jezelf. 

De Academie voor de Landbouw en de Zorg kent de ontwikkelingen en de kansen en vertalen deze naar beroepsgerichte opleidingen, trainingen en cursussen voor zorgprofessionals. Deze stellen je in staat vernieuwende inzichten en vakkennis op te doen op het eigen niveau en passend bij de eigen praktijksituatie. Jezelf ontwikkelen en kennis delen zorgt voor deskundigheid, verbinding en zal ook anderen inspireren.

 

Direct naar ZorgboerenAcademie.nl

Eleven Floawers Foundation

Deze website en projecten zijn tot stand gekomen in samenwerking met Eleven Floawers Foundation. Zij stimuleert veranderingen die inclusiviteit bevorderen voor gezinnen die leven in een achterstandssituatie. Zij willen nieuwe en veelbelovende initiatieven aanjagen, die duurzaam zijn en anderen inspireren. Initiatieven die landbouw en zorg combineren hebben hun bijzondere aandacht. 

Eleven Floawers Foundation

eleven floawers foundation