Jeugdzorg

Landelijk ligt er grote druk op de jeugdzorg. De vraag is groter dan het aanbod. Zorgboeren zijn met dit vraagstuk aan de slag gegaan en hebben vier geslaagde pilots uitgewerkt op het gebied van preventie, instroom, doorstroom en uitstroom.
Op deze pagina vindt u onze innovatieve projecten die met jeugd te maken hebben.

Jeugd - Preventie op school  

Landelijk ligt er grote druk op de jeugdzorg. De vraag is groter dan het aanbod.

Samenwerking tussen scholen en jeugdzorgaanbieders voorkomt dat zorgen uitgroeien tot problemen. Hierdoor wordt de inzet van curatieve zorg voorkomen.  

Jeugd - Instroom - De verklarende analyse  

Het probleem bij de instroom van de jeugdzorg kan worden samengevat als een combinatie van toenemende vraag en complexe behoeften.

De verklarende analyse is een instrument om de complexe behoefte duidelijk in kaart te brengen en daarmee direct de juiste zorg in te zetten

Jeugd - Doorstroom - De routekaart

Veel gemeenten ervaren financiële druk vanwege de stijgende kosten en lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Er is behoefte aan verbetering van doorstroom en uitstroom. 

De routekaart is een praktisch interactief instrument bij het bepalen van het ontwikkelperspectief van een deelnemer. Daarmee worden de doorstroom- en uitstroommogelijkheden van de deelnemer vergroot.

Jeugd - Uitstroom - De strippenkaart

In 2020 concludeerde AEF dat de volumegroei in de jeugdzorg vooral wordt veroorzaakt door achterblijvende uitstroom. 

De strippenkaart zorgt ervoor dat deelnemers voldoende zekerheid en veiligheid ervaren om uit te stromen.