Innovatie vanuit de zorgboer

De kracht van de zorgboerderij ligt in het vermogen om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waar mensen kunnen groeien, leren en herstellen in contact met de natuur, dieren en gemeenschap. De zorgboeren combineren landbouwactiviteiten met zorg en therapeutische interventies, waardoor ze een unieke en waardevolle bijdrage leveren aan de zorgvraagstukken in de Nederlandse samenleving.

Met een open blik van buiten kijkt de zorgboer naar vraagstukken binnen de maatschappij en gaat daar mee aan de slag.

Op deze website kunt u lezen welke innovatieve plannen zijn uitgevoerd en hoe deze aanpak binnen uw organisatie geïmplementeerd zou kunnen worden.

Nieuw

Jeugd - Preventie op school  

Landelijk ligt er grote druk op de jeugdzorg. De vraag is groter dan het aanbod.

Samenwerking tussen scholen en jeugdzorgaanbieders voorkomt dat zorgen uitgroeien tot problemen. Hierdoor wordt de inzet van curatieve zorg voorkomen.  

Jeugd - Instroom - De verklarende analyse  

Het probleem bij de instroom van de jeugdzorg kan worden samengevat als een combinatie van toenemende vraag en complexe behoeften.

De verklarende analyse is een instrument om de complexe behoefte duidelijk in kaart te brengen en daarmee direct de juiste zorg in te zetten

Jeugd - Doorstroom - De routekaart

Veel gemeenten ervaren financiële druk vanwege de stijgende kosten en lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Er is behoefte aan verbetering van doorstroom en uitstroom. 

De routekaart is een praktisch interactief instrument bij het bepalen van het ontwikkelperspectief van een deelnemer. Daarmee worden de doorstroom- en uitstroommogelijkheden van de deelnemer vergroot.

Jeugd - Uitstroom - De strippenkaart

In 2020 concludeerde AEF dat de volumegroei in de jeugdzorg vooral wordt veroorzaakt door achterblijvende uitstroom. 

De strippenkaart zorgt ervoor dat deelnemers voldoende zekerheid en veiligheid ervaren om uit te stromen.

De zorglandbouw als innovator

De 'blik van buiten'

Domeinoverstijgend

Duurzaam

Passende zorg