Jeugd - Instroom - De verklarende analyse 

Het probleem bij de instroom van de jeugdzorg kan worden samengevat als een combinatie van toenemende vraag en complexe behoeften.

De verklarende analyse is een instrument om de complexe behoefte duidelijk in kaart te brengen en daarmee direct de juiste zorg in te zetten

Ontwikkeld product: Het gebruik van de Verklarende Analyse.
Goede besluitvorming bij de aanmelding en plaatsing van een deelnemer in de zorg is in belang van zorgverlener, deelnemer, gemeente en overheid. Hoe sneller deelnemers op de juiste plek zorg ontvangen die is afgestemd op hun individuele behoeften en omstandigheden, hoe effectief een zorgtraject kan zijn. Middelen worden efficiënt gebruikt en de kosten blijven onder controle.  

Om deze besluitvorming rondom plaatsing te kunnen onderbouwen is de verklarende analyse gebruikt. In deze pilot zijn meerdere zorgboeren getraind door Bureau Peers en hebben het 7-factoren model toegepast voor de verklarende analyse die gebruikt is bij de intake van deelnemers.

Methode 
De verklarende analyse aan de hand van het 7-factoren model is een methode die de zorgverlener gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van de deelnemer, zijn omgeving, de verwachtingen en de motivatie. Het bevraagt niet alleen de ouder, ook de leraar, psycholoog, individueel begeleider of iemand die het kind als belangrijk aanwijst worden bevraagd. Daarnaast wordt ook de deelnemer actief betrokken in de analyse. De reden van aanmelding, stressoren, kracht, verwachtingen, vaardigheden, steun en kwetsbaarheden worden duidelijk in beeld gebracht. Omgevingsfactoren en de jeugdige zelf zijn van invloed op gedrag. Dat komt door het afnemen van de verklarende analyse duidelijk naar voren. 

Resultaat 

Door inzet van de verklarende analyse kan direct effectieve zorg worden ingezet doordat: 

  • Er een duidelijk beeld is van de deelnemer en diens omgeving. 
  • De deelnemer actief betrokken is in het proces waardoor behoeftes en doelen kunnen worden besproken. 
  • Het wel of niet plaatsen van een deelnemer goed onderbouwd kan worden. 
  • De verklarende analyse de begeleidingsbehoefte helder in kaart brengt. 

Sidenote 

De verklarende analyse kan worden ingezet door zowel de gemeente of zorgaanbieder.

Het uitvoeren van de verklarende analyse vraagt om een tijdsinvestering en de afnemers moeten bekwaam zijn in het voeren van intake gesprekken op basis van de verklarende analyse om goed tot de kern te komen.

Er moet duidelijk zijn wat de mogelijkheden van de gekozen jeugdzorgaanbieder zijn, zodat die vergeleken kan worden met de begeleidingsbehoefte.     

 

'Met doorvragen krijg je duidelijkheid'

Thera de Jong - Manager Zorg en Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

Ik vind het heel mooi dat het in 1 A4-tje helder wordt wat we met elkaar te doen hebben én dat het kind er zelf ook een rol in heeft. Vaak zijn er hele dossiers over een kind, maar is het kind niet gevraagd naar wat hij wil. Bovendien is niet alle ballast van een dossier relevant."

Marijke Schwirtz van zorgboerderij Hoogerlust

“Het is nieuw om het zo te doen en alle betrokkenen erin mee te nemen. Ik schrijf altijd het zorgplan waar ouders hun handtekening onder zetten. Het A4-tje van de Verklarende analyse vul je samen in."

Mariska Kerkvliet van de Huiberthoeve noemt de Verklarende analyse ‘verhelderend’.

“Ik ben nu bewuster dat het belangrijk is een kind zelf te vragen. Dit hoeft niet meteen bij een intake. Als een kind al verschillende hulpverleners heeft gesproken, hoeft het kind niet persé bij een intake aanwezig te zijn. Maar gaandeweg, als een kind een tijdje op een zorgboerderij rondloopt, is het wel heel nuttig." 

Maria de Ruiter - Zorgcoördinator Buiten Gewoon Leren van Landzijde

Materiaal

De verklarende analyse op 1 A4

Van verklarende analyse, naar doelen, naar interventies

Boek: Vakbekwaam redeneren in de jeugdhulp van Harrie van Leeuwen, Marca Geeraets

In ontwikkeling: training voor zorgboeren om met de verklarende analyse te werken.